Katarina Taikon föddes 1932 och växte upp i ett Sverige där romer levde ett kringvandrande liv och utsattes för stark diskriminering. En tid med skallmätningar, rasbiologiskt tänkande och tvångssteriliseringar. Läs mer.