Verktyg & inspiration

Genom taikon.se finns förutsättningar för att använda Katarina Taikons arbete som ett verktyg för ökad tolerans och ett livaktigt samtal kring mänskliga rättigheter i allmänhet, och romernas situation i synnerhet.

Här kan du som är lärare, eller i annat sammanhang vill arbeta med frågor om mänskliga rättigheter och minoriteter, kostnadsfritt ladda ner handledningar, få information och inspiration. Den här sidan uppdateras kontinuerligt. Om du saknar något, har frågor eller vill ge feed back, tveka inte att maila!

Lärarforum

I vårt forum kan du som lärare diskutera hur du utifrån filmen ”Taikon” kan arbeta vidare med frågor som rör fördomar, mänskliga rättigheter och minoriteter i klassrummet. Här finns också möjlighet att ställa frågor samt att vid tre tillfällen i vår delta i en livechatt med Angelica Ström och filmens regissörer Lawen Mohtadi och Gellert Tamas
.
Handledningar

Elever, klass 9 och uppåt och vuxna [PDF]
Handledning för hur man arbetar med filmens frågor efter en visning av Taikon, framtagen av Svenska filminstitutet.

Elever, låg- och mellanstadium [PDF]
Handledning för hur man arbetar med filmens frågor med avstamp i Katarina Taikons självbiografiska böcker om Katitzi. Framtagen av Natur & Kultur i samarbete med Angelica Ström, specialpedagog och dotter till Katarina Taikon.

Elever grundskolan  [PDF]
Uppföljande handledning utifrån Katitzi-böckerna, Framtagen av Natur & Kultur i samarbete med Angelica Ström, specialpedagog och dotter till Katarina Taikon.

Barn och elever 4–9 år [PDF]
Handledning för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor med de allra yngsta barnen. Framtagen av Anna Håkansson i samarbete med Angelica Ström.


FILMKLIPP

Filmtrailer Taikon

Uppbrott, av Arne Sucksdorff


Länkar

Den dag jag blir fri
Lawen Mohtadis bok om Katarina Taikon.

De nya Katitzi-böckerna

Vår romska historia
Webbplats som ger kunskap om romernas historia.

Forum för levande historia

Katitzi som radioföljetong på Sveriges Radio

Zigenerska
Katarina Taikons debutbok från 1963 ges ut på nytt.