Katarina Taikon – verktyg för tolerans och mänskliga rättigheter. Målsättningen med detta projekt är att skapa förutsättningar för att använda Katarina Taikons arbete som ett verktyg för ökad tolerans och ett livaktigt offentligt samtal kring mänskliga rättigheter i allmänhet och romernas situation i synnerhet. Projektet drivs av SIRF (Sveriges Internationella Roma Filmfestival) och Kulturbyrån, i samarbete  Gellert Tamas Filmproduktion och med stöd av PostkodLotteriet via PostkodLotteriets Kulturstiftelse.