katarina_face_2_opt.jpg
 

Katarina

Hon föddes i ett tält. Och kom att förändra Sverige. Läs mer 

 

Katarina Taikon föddes 1932 och växte upp i ett Sverige där romer levde ett kringvandrande liv och utsattes för stark diskriminering. En tid med skallmätningar, rasbiologiskt tänkande och tvångssteriliseringar. Läs mer.

Fotograf+Björn+Langhammer_1.jpg

Taikon

En film om en älskad barnboksförfattare.
Och karismatisk kämpe för människors lika värde.
Läs mer.

 

 

 

 

 

Hon har kallats för Sveriges Martin Luther King. Filmen Taikon är historien om kvinnan som lärde sig läsa och skriva som 26-åring, men blev en av Sveriges mest lästa författare. Den är också en berättelse om framväxten av det moderna Sverige, och de som lämnades utanför – romerna. Läs mer om filmen.

8. Tanten och Katitzi.jpg

En hjältinna från barnböckernas land, älskad av generationer. Läs mer.

Katitzi

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
”NI VET! Och ingen ska säga till mig att ni inte vet att dessa människor är förföljda på grund av sin härkomst. Det är er plikt att begripa det!”

Katarina Taikon

 

Katarina Taikon – verktyg för tolerans och mänskliga rättigheter. Målsättningen med detta projekt är att skapa förutsättningar för att använda Katarina Taikons arbete som ett verktyg för ökad tolerans och ett livaktigt offentligt samtal kring mänskliga rättigheter i allmänhet och romernas situation i synnerhet. Projektet drivs av SIRF (Sveriges Internationella Roma Filmfestival) och Kulturbyrån, i samarbete  Gellert Tamas Filmproduktion och med stöd av PostkodLotteriet via PostkodLotteriets Kulturstiftelse.